top of page

Programa
Active Citizens

Programa Active Citizens skatina bendruomenių inicijuojamus socialinius pokyčius. Ji motyvuoja bendruomenių narius prisiimti atsakomybę už savo aplinką bei socialinius poreikius ir suteikia jiems reikalingas žinias, įgūdžius bei patirtį.

 

Programos tikslinė auditorija yra bendruomenių lyderiai, kurie dirba su socialiai jautriomis ir pažeidžiamomis bendruomenėmis. Šie bendruomenių lyderiai turi bendruomenių pasitikėjimą bei palaikymą-  nevyriausybinės organizacijos, religiniai lyderiai, politikai, jaunimo darbuotojai ir pan. Jie yra įtakingi ir dirba tam, kad bendruomenės narių gyvenimas gerėtų.

 

Programa suteikia žinias ir įgūdžius reikalingus identifikuoti ir suburti tinklą žmonių, kurie padeda vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų. Visų pirma, tai tinklas asmenų vietos / bendruomenės lygmenyje; bei institucijos, kurios įsitraukusios į socialinį dialogą nacionaliniame lygmenyje. Tai apima ir tarpžinybinį, tarpsektorinį bendradarbiavimą, skatina verslo, žiniasklaidos ir kitų sektorių įsitraukimą. Tokių tinklų sukūrimas stiprina socialinę įtrauktį, bendruomenės atsparumą konfliktui bei padidina galimybes bendruomenės socialiniam vystymuisi.

Organizatoriai ir partneriai

Šią programą Lietuvoje įgyvendina Britų taryba ir Politikos tyrimų ir analizės institutas. Prie projekto įgyvendinimo prisideda Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba (MOPT) bei su jaunimu dirbančios įstaigos ir institucijos. Active Citizens Lietuvoje prisideda prie Prezidentės D.Grybauskaitės inicijuotos kampanijos "Už saugią Lietuvą"

 

Šis projektas yra Britų Tarybos kultūrinių ryšių programos dalis, įgyvendinamas jau 72 pasaulio valstybėse.

Metodika ir aprėptis Lietuvoje

Active Citizens yra socialinės lyderystės programa, kuri diegia ir skatina tarpkultūrinį dialogą ir socialinę atsaklomybę kai dvi iš pagrindinių XXI-ojo amžiaus lyderystės kompatencijų.

 

Šią programą Britų taryba kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis įgyvendina visame pasaulyje. Ji prasidėjo 2009-aisiais metais ir buvo įgyvendinta Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose, Afrikoje, Pietų Azijos valstybėse. Iki šios dienos, ji jau įtraukė daugiau negu 100 000 dalyvių į mokymus, konferencijas, bendruomenių tyrimus bei pažintinius vizitus.

 

Active Citizens programa tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio valstybėse yra paremta vieninga metodika, kuri yra aprašyta metodiniame leidinyje fasilitatoriams (Toolkit for facilitators). Metodinį leidinį sudaro 5-ios dalys: (1) programos pristatymas, (2) pasirengimas renginiui, (3) renginio įgyvendinimas ir (4) tęstinumas po renginio. Taip pat, leidinyje galima rasti (5) daug resursų bei rekomenduojamų metodų, kurie padeda planuoti ir įgyvendinti veiklas su bendruomenės nariais.

Pirmaisiais projekto metais veiklos yra sutelktos šešiose Lietuvos savivaldybėse, kuriose vyks bendruomenių susitikimai, bus paremta po 5-is bendruomenių projektus. Tačiau per platų partnerių tinklą projekto veiklos bei žinia pasiekė ir daugiau bendruomenių Lietuvoje. Planuojame, kad ateityje projektas įtrauks ir daugiau Lietuvos regionų bei organizacijų.

Social Action Projects

Socialinius veiksmus / projektus vykdo asmenys ar žmonių grupės, dirbančios  #kartu bendruomenės labui, o ne siekiant asmeninės naudos ar pelno. #ActiveCitizens projekto tikslas - sukelti socialinius pokyčius, kurie bus naudingi asmeniui, bendruomenėms ar visuomenei.

Pagal "Aktyvių piliečių" mokymo programą dalyviai ugdo įgūdžius ir žinias, kurios padėda jiems planuoti ir įgyvendinti socialinės veiklos projektus. Jie dirba kartu, kad įgyvendintų veiklas, kurios pagerintų bendruomenės gyvenimą. 

 

Projektai turi būti  gerai suplanuotas ir naudoti vietinius ir pasaulinius ryšius. Projektai susiję su tokiais klausimais kaip galimybė dalyvauti vietos politikoje (sprendimų priėmime), aplinka, klimato kaita, bendruomenės sanglauda, pragyvenimo šaltiniais ir raštingumu. Programa suteikia dalyviams gilesnį supratimą apie kultūrinius ir socialinius klausimus, kurie įtakoja skirtingas bendruomenes visame pasaulyje. 

Programa 2017 - 2018 metais Lietuvoje dalinai finansuos 30 socialinių veiksmų tiksliniuose rajonuose, projektų idėjos gimsta kartu su bendruomenės nariais analizuojant poreikius bei galimybes suburti bendruomenes bendroms veikloms. ​​​

bottom of page