top of page

EaP Youth workers academy

EaPYWA launch.jpeg

Politikos tyrimų ir analizės institutas, kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos, bei ES Rytų partnerystės valstybių - Moldovos, Ukrainos ir Sakartvelo įgyvendina projektą EaP Youth worker academy. 

Projekto tikslas – pagerinti darbo su jaunimu kokybę šalyse partnerėse, parengiant mokymų vadovus, kurie savo šalyse organizuos nacionalinius jaunimo darbuotojų mokymus, paremtus Europos jaunimo darbuotojų mokymo strategijos kompetencijų modeliu ir geraja Europos praktika.

 

Projekto uždaviniai ir žingsniai:

- Išanalizuoti jaunimo darbuotojų parengimo galimybes projekto šalyse ir kaip jos integruoja ETS kompetencijų modelyje nurodytas kompetencijas;

- Apmokyti 24 mokymų vadovus, kurie organizuos nacionalinius darbo su jaunimu edukacinius mokymus jaunimo darbuotojams remiantis ETS kompetencijų modeliu jaunimo darbuotojams;

- Išugdyti 120 jaunimo darbuotojų šalyse partnerėse, įgyvendinant nacionalinius jaunimo darbuotojų mokymus pagal ETS kompetencijų modelį;

- Supažindinti su kokybišku darbu su jaunimu ir ETS kompetencijos modeliu jaunimo darbuotojams šalyse partnerėse;

- Keistis gerąja darbo su jaunimu praktika tarp Baltijos šalių ir Rytų partnerystės regiono.

- Remiantis projekto patirtimi, parengti rekomendacijas dėl jaunimo darbuotojų rengimo nacionaliniu lygiu 6 šalyse partnerėse.

Pirmi mokymai Moldovoje (2021 rugpjūtis)

Laikotarpis: 2021 m. rugpjūčio 2–10 d

 Pirmajame seminare dalyviai daugiausia dėmesio skyrė tokioms trenerio kompetencijoms kaip mokymasis mokytis, individualaus mokymosi proceso supratimas ir palengvinimas bei prasmingas bendravimas su kitais.

Dalyviai įgijo pagrindinių žinių apie mokymų vadovo darbą ir įsivertino savo, kaip mokymų vadovo, kompetencijas pagal ETS kompetencijų modelį. Taip pat jie išbandė kūrybiškas neformalaus ugdymo priemones ir metodus, dirbo tarptautinėse komandoje. Dalyviai, remdamiesi nacionalinių tyrimų rezultatais, išsiaiškins su jaunimu dirbančių darbuotojų mokymosi poreikius ir ugdymosi galimybes kiekvienoje šalyje partnerėje.
 

Antri mokymai Ukrainoje (2021 gruodis)

Laikotarpis: 2021 m. lapkričio 29 d. – 2021 m. gruodžio 7 d
Antrajame ToT seminare dalyviai daugiausia dėmesio skyrė tokioms kompetencijoms kaip sėkmingas bendradarbiavimas komandose, tarpkultūrinė kompetencija, grupinio mokymosi proceso supratimas bei edukacinių programų kūrimas.

Jie įvertino nacionalinių seminarų rezultatus, dirbo kurdami septynių dienų trukmės mokymo programas Nacionaliniams jaunimo darbuotojų mokymo kursams. Dalyviai ir toliau siekė pirmuose mokymuose įsivardintų asmeninių mokymosi tikslų ir ugdė mokymų vadovų kompetencijas.
 

Treti mokymai, Sakartvele (2022 spalis)

Laikotarpis: 2022 m. vasario 28 d. – 2022 m. kovo 8 d

Baigiamajame seminare dalyviai įvertino Nacionalinio mokymo kursų rezultatus ir visą mokymosi kelionę. Jie turėjo erdvės apmąstyti savo mokymosi procesą ir pasiekimus bei parengti ateities planus. Dalyviai taip pat sutelkė dėmesį į tokias kompetencijas kaip pilietinis aktyvumas, galimybių tyrinėti savo darbu daryti didesnį poveikį. Jie planavo sklaidos veiklas bei rengė ataskaitas. Šiame seminare jie taip pat sužinojo apie lauko požiūrį į savo darbą.

Nacionaliniai mokymai jaunimo darbuotojams

Kaip antrą mokymo praktikos užduotį, dalyviai turėjo surengti septynių dienų trukmės mokymus 20 vietinių jaunimo darbuotojų savo šalyje. Jie kurė ir vykdė mokymo programas, dirbdami nacionalinėje komandoje ir padedami ToT trenerių bei vietos partnerių organizacijos.

Lietuvos dalyviai surengė du - keturių ir trijų dienų mokymų modulius bei organizavo online konferenciją “Emocinis palaikymas išmaniajame darbe su jaunimu". Jos įrašą galima pasiekti Youtube platformoje https://www.youtube.com/watch?v=VGgf3bwodlc 

bottom of page