top of page

#Erasmus+

IMG_8256.HEIC
strategic institutas.jpg

VšĮ Politikos tyrimų ir analizės institutui yra suteikta Erasmus+ programos akreditacija 2021 - 2027 metų laikotarpiui (2022-1-LT02-KA151-YOU-000062378), pagal kurią Europos Komisijos programa Erasmus+ ko-finansuoja Instituto įgyvendinamas tarptatutinius Jaunimo darbuotojų mobilumo ir Jaunimo mainų veiklas. 


Akreditacijos paraiškoje esame nusimatę keturias strategines kryptis: 

1. Jaunimo dalyvavimo stiprinimas, bendradarbiavimo tarp sprendimų priėmėjų ir jaunų žmonių inicijavimas ir stiprinimas, naujų dalyvavimo formų ir platformų kūrimas, naujų temų, kuriomis 
jaunimas norėtų būti išgirstas: apsirūpinimas būstu, aplinkosauga, karjeros orientavimas, psichikos sveikata, savirealizacija, santykiai, migracija ir kt. 

2. Institutas, bendradarbiaudamas su Šiaurės šalių ir JK jaunimo tyrėjais, atneša naują požiūrį į tyrimus, kokybinius metodus, tyrimų rezultatų betarpišką pritaikymą, peer-research (bendraamžių tyrėjų) metodus, stiprina tyrėjų ir praktikų bendradarbiavimą. Skatinant tyrėjų ir praktikų tarpusavio supratimą, praktikams suteikiami įgūdžiai naudotis paprastais tyrimu metodais, kurie gali pagerinti jų suteikiamas paslaugas, o tyrėjus pritraukia į jaunimo politikos problematikos sritį.

3. Bendradarbiavimas su Rytų Partnerystės valstybėmis ir jų jaunimo politikos ir darbo su jaunimu struktūrų stiprinimas. 2015 metais buvome parengę rekomendacijas ir jas pristatėme URM, SADM, JRD ir kitoms institucijoms https://issuu.com/home/published/eap_recommendations__final. Pagrindinės mintys išlieka aktualios ir dabar: siekiant išlaikyti/pritraukti šias valstybes arčiau Europos, reikia: (1) skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, (2) stiprinti jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus, (3) skatinti tyrimais grįstą politikos formavimą, (4) pirmi trys tikslai palaiko Europines atviro ir gero valdymo principus.

4.  Institutas aktyviai veikia darbo su jaunimu kokybės užtikrinimo srityje.  2015 metais Instituto organizuoti pirmieji Lietuvoje tarptautiniai mokymai apie Naujas darbo su jaunimu formas (Detached, outreach, street, mobile) padėjo pagrindus šių darbo su jaunimu formų apibrėžimui bei padėjo papildyti tuo metu veikusias formas. Prisidedame prie darbo su jaunimu poreikio visoje Lietuvoje pagrindimo ir advokacijos, kokybės vertinimo ir palaikymo.

[2022 12 9-16] International youth exchange: Youth #ParticipationMatters!

This Youth Exchange brought youngsters and group leaders from Lithuania, Latvia, Estonia, Spain, Portugal, and Bulgaria to empower young people to take an active roles in their societies and bring positive changes.


The aim of this project was to introduce participants to the basics of youth participation, and youth policy in project countries, and motivate them to take an active role, to promote young people's initiative by implementing positive change in their environment.
 

Objectives of youth exchange:
1. Understand the importance of making youth voices heard.
2. Compare the contexts and youth political participation environment in the project countries.
3. Develop a better understanding of youth participation potential in different policy areas.
4. Get to know youth culture – similarities and differences in project countries.
5. Reflect on how youth can lead the changes to make our societies more inclusive, open, eco-friendly, and sustainable.

#ParticipationMatters #MakingYouthVoicesHeard #JaunimoDialogas

[2022 09 19-25] TC Post-covid: changing context of youth & youthwork

The youth worker mobility gathered organisations and networks from 9 countries: Norway, Lithuania, Poland, Latvia, Estonia, Italy, Spain, Bulgaria, and Portugal.


The training course provided space to explore the impact the Covid-19 pandemic had on youth and youth work: How has the political context around us changed, what kind of support youth need, and what set of new skills & methods do youth workers need?


Participants developed their competencies in the following areas:
- Understanding the role of youth work and exploring how it has been impacted
- Create support structures for youth with different needs
- Support the development of new competencies for youth workers
- Seeing youth work in a broader context
- Risk management and preparedness
- diverse backgrounds and challenges of young people and how to tackle these issues.


#YouthWorkMatters

bottom of page