top of page

#JaunimuiDraugiškas

KA3, Trakai.jpeg
KA3, mokymai.jpg

VšĮ Politikos tyrimų ir analizės institutas įgyvendina projektą "Misija (ne)įmanoma: Jaunimui draugiškos bendruomenės" (projekto nr. 2020-1-LT02-KA347-006682 ), kurio tikslas yra įgalinti ir sutelkti daugiatautes Lietuvos rajonų bendruomenes bendriems pozityviems veiksmams.Projektą ko-finansuoja EK programa Erasmus+.


Projekto tikslai:
- įgalinti jaunus žmones šešiose Lietuvos regionuose (savivaldybėse) dalyvauti bendruomenių bei vietos savivaldos lygmenyje;
- sustiprinti (o jei nėra - inicijuoti) organizacijų, institucijų bei aktyvių žmonių bendradarbiavimą, kurie padėtų vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų;
- Lietuvos rusakalbius bei lenkakalbius jaunus žmones siekiame įtraukti į bendrų ES ir Lietuvos jaunimo klausimų aptarimą, padėti jiems pasijausti pilnateisiais Lietuvos piliečiais.

[2020 07 10] Misija (ne)įmanoma: jaunimui draugiškos bendruomenės

Liepos 6-ąją startavo „Erasmus+“ jaunimo dialogo projektas, subūręs dalyvius iš Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus, Trakų rajonų ir Klaipėdos bei Visagino miestų savivaldybių. Projektas „Misija (ne)įmanoma: jaunimui draugiškos bendruomenės“ skirtas nagrinėti dialogo tarp skirtingų kartų, kalbinių bendruomenių bei institucijų svarbą, bendruomenių įsitraukimą ir įgalinimą, jaunimo politikos vykdymo procesus Lietuvoje.

Pirmoje projekto veikloje, mokymuose, dalyvauja skirtingo amžiaus bei skirtingą profesinę patirtį turintys dalyviai. Mokymų metu yra analizuojamas struktūrinis dialogas europiniu, nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu. Diskutuojama apie dialogo principus, kodėl svarbu išklausyti kitų nuomonę skirtingais lygmenimis, kaip tinkamai perteikti savo interesus. Dalyviai, gilindamiesi į skirtingus Active Citizens programos modulius, įgyja žinių apie dialogo kūrimą savo bendruomenėje, tarpžinybinį bendradarbiavimą, bendruomenių stiprinimą ir įgalinimą.

 

Mokymų dalyvis, Eišiškių miestelio seniūno pavaduotojas, Valdemar Sliževski, pakalbintas apie dialogo svarbą vietiniame lygmenyje, teigia: „Kai viešoji valdžia kalba su bendruomene, įtraukia žmones ir įsiklauso, tuomet pokyčiai vyksta greičiau ir efektyviau. Žmonės jaučiasi įgalinti ir pradeda veikti. Tuo tarpu institucijų darbuotojai suvokia, kad jų darbas atneša konkrečius rezultatus bendruomenei. Taigi dialogas stiprina bendradarbiavimą, o kryptingo darbo rezultatas – pasiekti tikslai –  leidžia kartu džiaugtis padarytais sprendimais“.

 

Mokymuose dalyvauja asmenys iš daugiakultūrių Lietuvos bendruomenių, kuriose gyvena rusakalbiai ir lenkakalbiai. Siekiama juos įgalinti inicijuoti socialinius pokyčius, prisidėti prie visuomeninių klausimų sprendimo. Įgiję žinių ir reikiamų įgūdžių, grįžę į savo vietines bendruomenes bei organizacijas, dalyviai ves užsiėmimus, kurs tinkamą aplinką dialogui tarp skirtingų kartų, institucijų, kalbinių grupių.

 

Dalyviai įsitrauks ir į kitas projekto veiklas, kurios bus organizuojamos jų savivaldybėse. Veiklų metu bus sukurta neformali erdvė jauniems žmonėms bei valdžios atstovams pasikalbėti rūpimais klausimais, kartu generuoti ir įgyvendinti bendruomenei naudingas idėjas.

[2020 07 29] Jaunimui draugiškos bendruomenės – kaip jauni žmonės gali prisidėti prie sprendimų priėmimo?

Liepos 22 – 26d. vyko projekto „Misija (ne)įmanoma: Jaunimui draugiškos bendruomenės“ mokymai Daugirdiškių mokymų centre. Mokymuose dalyvavo dalyviai iš Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus, Trakų rajonų ir Klaipėdos bei Visagino miestų savivaldybių. Projektą įgyvendina Politikos tyrimų ir analizės institutas, mokymai finansuojami programos „Erasmus+ lėšomis.

Jauniems žmonėms itin svarbu būti išgirstiems ir suprastiems savo bendruomenėse – čia jie susidaro pirmą įspūdį apie savo galimybes prisidėti prie sprendimų priėmimo bei bendradarbiavimo su institucijomis. Tokia ir buvo pagrindinė mokymų tema – ką reiškia „jaunimui draugiška bendruomenė“, kas už tai atsakingas, kaip institucijos ir bendruomenė gali palaikyti jaunimą.

„Sužinojau ir supratau, jog jaunimas Lietuvoje turi daug galimybių bendradarbiauti su institucijomis, svarbu nebijoti bandyti ir išgryninti idėjas, kuriomis norima siekti pokyčių visuomenėje“, – įspūdžiais dalijasi mokymų dalyvė Anastasija Rutkovskaja. „Dalyviai susipažino su struktūriniu dialogu europiniu, nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu, suprato, kaip gali šį procesą įgyvendinti savo bendruomenėse. Daug dėmesio buvo skiriama tarpžinybiniam bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje suprasti“, – mokymų turinį komentavo mokymų vadovas, Politikos tyrimų ir analizės instituto direktorius Marius Ulozas. Dalyvis Dominykas Lapinskas antrino mokymų vadovui, džiaugdamasis, jog „kiekvienam iškilusiam klausimui buvo skiriama tiek laiko, kiek reikalavo suprasti ir įsigilinti į naują informaciją.“ Į mokymus yra įtraukiami Lietuvos rusakalbiai ir lenkakalbiai, siekiama juos įgalinti dalyvauti sprendžiant bendruomenėje iškylančias problemas bei užmegzti dialogą su kitais regione gyvenančiais jaunuoliais. Rusakalbė Diana Voropajeva, aktyviai veikianti Visagine, dirbanti su vaikais ir jaunais žmonėmis, po mokymų džiaugėsi, jog išmokimus gali pritaikyti praktikoje – „buvo daug įdomių ir man naujų neformaliojo ugdymo metodų, kurie įtraukia ir suartina, atrodo, skirtingus žmones. Kelis iš jų pritaikysiu dirbdama su vaikais ir jaunuoliais Visagine“.

 

Programos mokymai, kuriuose dalyvauja gyventojai iš šešių Lietuvos savivaldybių, yra projekto sudėtinė dalis. Po mokymų dalyviai kartu organizuos „Active Citizens“ dienas, kurių metu jauni žmonės turės galimybę pasikalbėti su valdžios atstovais apie jaunimui draugiškas bendruomenes ir ko reikia, kad jos tokiomis taptų. Renginių metu bus sukuriama erdvė atviriems pokalbiams lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis, problemų sprendimų paieškoms, naujų idėjų generavimui.

[2020 07 30] „Active Citizens“ diena Vilniaus rajone

Liepos 22 d., Maišiagalos Houvaltų dvare vyko „Active Citizens“ diena, kuri subūrė jaunus žmones iš Vilniaus rajono kartu su įvairių institucijų atstovais aptarti kylančius iššūkius ir poreikius bendruomenėse bei kartu pasvarstyti, kaip institucijos galėtų tapti draugiškesnėmis jaunimui. Renginys organizuotas įgyvendinant „Erasmus+“ projektą „Misija ne(įmanoma): Jaunimui draugiškos bendruomenės“.

Jau ketvirtus metus Britų taryba Lietuvoje kartu su Politikos tyrimų ir analizės institutu įgyvendina programą „Active Citizens“. Per šiuos metus pavyko apmokyti daugiau nei 100 bendruomenės lyderių. Prie įvairių „Active Citizens“ programos remiamų projektų prisijungė beveik 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų iš skirtingų savivaldybių. Programos tiksliniai regionai – Klaipėdos miesto savivaldybė, Visagino savivaldybė, Šalčininkų, Trakų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybės. Šiemet „Active Citizens“ diena organizuota kiekvienoje iš išvardytų savivaldybių.

 

Renginyje dalyvavo ir apie palankią, draugišką aplinką jaunimui diskutavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski bei Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Beata Pietkewicz, Jaunimo reikalų koordinatoriai, Jaunimo reikalų tarybos nariai, jauni žmonės bei Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybių atstovai. Dalyviai diskutavo apie savivaldybių bendradarbiavimą su jaunais žmonėmis, jų įgalinimą įsitraukti į organizuojamas veiklas bei galimybių suteikimą organizuoti jas patiems. Renginio metu siūlytos idėjos, galinčios padėti jaunuoliams veikti, būti aktyviems ir įsitraukusiems į visuomeninius procesus. Idėja, kilusi iš valdžios atstovų – kviesti jaunus žmones atlikti praktiką savivaldybėje, susipažinti su institucijos veikla. Tai, jų manymu, padėtų sukurti tvirtesnius ryšius tarp valdžios atstovų ir jaunų žmonių. Susirinkusieji vienareikšmiškai sutiko, jog atvirų laisvalaikio erdvių ir veiklų kūrimas yra būtinas, siekiant paskatinti jaunų žmonių užimtumą, savanoriavimą, neformalųjį ugdymą.

Renginys vyko lietuvių ir lenkų kalbomis, buvo diskutuojama apie tautinių mažumų įsitraukimą į vietos veiklas. Dalyviai kartu ieškojo bendradarbiavimo galimybių tarp institucijų ir skirtingų savivaldybių. Planuojamas tęstinis renginio procesas, susitikimas tarp Šalčininkų ir Vilniaus rajono savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių, siekiant kartu organizuoti jaunimo užimtumą skatinančias veiklas.

[2020 08 24] Jauni žmonės ir valdžios atstovai – viena bendruomenė

Kiekvienas žmogus savo galvoje nešiojasi šimtus neįgyvendintų idėjų – vieni jomis pasidalina su aplinkiniais, kiti ima realizuoti patys, o treti apsimeta, kad jų visai neturi. Dažnai idėjoms atsiskleisti ir išreikšti, reikalinga palanki ir saugi erdvė, kurioje girdima ir klausomasi. Būtent tokioje erdvėje rugpjūčio pabaigoje atsiskleidė Visagino ir Klaipėdos miestų bei Šalčininkų rajono gyventojai, jaunuoliai bei valdžios atstovai, kartu diskutavę, kaip patobulinti jų gyvenamąsias vietoves. Šią galimybę suteikė vykstančios „Active Citizens“ dienos, kurios yra organizuojamos įgyvendinant Erasmus+ projektą „Misija (ne)įmanoma: Jaunimui draugiškos bendruomenės“.

 

Žodžių junginys „jaunimui draugiškas“, kaip sąvoka gali būti paaiškinama labai paprastai – tai skatinimas įgalinti jaunus žmones, leisti jiems atsiskleisti, patiems imtis iniciatyvos priimti sprendimus, suteikti palaikymą. Projektas „Misija (ne)įmanoma: Jaunimui draugiškos bendruomenės“ skatina savivaldybes, įvairias organizacijas ir įstaigas, tapti labiau jaunimui draugiškomis ir bendradarbiaujančiomis. „Active Citizens“ dienos vyko Šalčininkų, Trakų, Vilniaus, Švenčionių rajonuose bei Klaipėdos ir Visagino miestuose. Jų metu susirinkę valdžios atstovai, sprendimų priėmėjai, organizacijų bei bendruomenių nariai kartu su jaunimu diskutavo apie jų miesteliuose esančias teigiamas ir neigiamas vietas, ieškodami sprendimo būdų joms pagerinti. Jaunuoliams rūpi įvairūs klausimai – nuo atvirų jaunimo erdvių įkūrimo galimybių iki apleistų pastatų būklės gerinimo bei apšvietimo įrengimo skersgatviuose. Kartu piešdami socialinį miestelio žemėlapį, valdžios atstovai atsako į jaunuoliams kylančius klausimus, paaiškina teisinius aspektus, suteikia reikiamos informacijos. Projektas „Misija (ne)įmanoma: Jaunimui draugiškos bendruomenės“ suteikia galimybę jaunuoliams atsiskleisti, prisidėti prie pokyčių savo bendruomenėje įgyvendinimo, sukuria neformalią erdvę pokalbiams su sprendimų priėmėjais. Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius džiaugėsi užsirašęs 29 punktus, kuriuose telpa idėjos, norai, bendruomenės poreikiai ir tikslai. „Žinau, kad galima eiti kalbėtis į institucijas, bet po vieną mes tikrai neitume, o čia kartu, neformaliai kalbėtis drąsiau“, – dienos išmokimais dalinosi moksleivė Evelina. Gaudami atgalinį ryšį iš renginio dalyvių, organizatoriai pastebi, jog nesvarbu, kurioje Lietuvos vietovėje dirba, žmonės dėkoja už galimybę dalintis idėjomis, kalbėtis ir diskutuoti neformalioje, saugioje erdvėje, kurioje tiek valdžios atstovai, tiek jauni žmonės susitinka kaip vienos bendruomenės nariai.

„Active Citizens“ dienos suteikia jauniems žmonėms galimybę būti išgirstiems, išsakyti savo mintis bei poreikius, o sprendimų priėmėjams pabendrauti su jaunuoliais neformalioje aplinkoje. Verta dalintis idėjomis su aplinkiniais, nes kartu galima paversti jas realybe. 

bottom of page